Hiển thị tất cả 3 kết quả

Phạm vi sử dụng: Xe điện tàu mỏ, hai thác than trong hầm lò, một số nhu cầu sử dụng chuyên biệt khác, có thể sử dụng trong phạm vi môi trường từ 0 độ C đến 45 độ C. Đặc biệt được dùng cho các mỏ hầm lò, mỏ hầm lò có khí bụi nổ.