Ắc quy tầu hỏa

Ắc quy chì axit bản cực ống chất lượng cao 2V-420Ah(5HR), 12V-200Ah (5HR), 24V-210Ah(5HR), 48V-210Ah(5HR) là sản phẩm đặc chủng chuyên dùng cho đầu máy xe lửa (tàu hỏa), do công ty TNHH Total Việt Nam sản xuất theo TCCS số 04-2009.